שרית מאור
רכזת תוכניות חינוכיות
 

מחלקת החינוך מקדמת תהליכי חינוך חדשנים לצד העמקה וחיבור למצפן החינוכי - חינוך תוצרת ברנר.
כחלק מתהליכים אלו אנו מפעילים ומקדמים מגוון תכניות ותהליכים למצוינות- במשמעות הרחבה ביותר.

מייקרים

 

מצוינות

 

ניצנים

 

סביבה וקיימות

 

 

עבריאדה