מס'

יישוב

שם האתר

כתובת

שטח (בדונמים)

נגיש/לא נגיש

1

בניה

גן ציבורי ליד הצרכנייה

ליד בית העם

כ- 5

נגיש

5

קידרון

גן ציבורי מרכזי ליד בית העם

רח' התפוח

כ- 1

נגיש

6

גן ציבורי בהרחבה

רח' האפרסק

כ- 2

נגיש

12

בית אלעזרי

גן ציבורי ליד המזכירות והספרייה

רח' המייסדים

כ- 1

לא נגיש

16

גבעת ברנר

גן ציבורי הרחבה

רח' השיטה

כ- 5

נגיש

21

שילר

גן ציבורי הרחבה

הרחבה שילר

כ- 0.5

נגיש

23

גבתון

גן ציבורי ליד מגרש כדורסל

ליד המייסדים פינת יהודית

כ- 1

נגיש