גני ילדים - מה כדאי לדעת לפני הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד

לגני המועצה נרשמים החל מגיל 3.

להלן שנתוני הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד

- גן חובה: ילידי 01.01.2018 עד 31.12.2018

- גן טרום חובה: ילידי 01.01.2019 עד 31.12.2019

- גן טרום טרום חובה: ילידי 01.01.2020 עד 31.12.2020

הרישום לגני המועצה מחייב את כל הילדים בכל שנה מחדש.

תאריכי הרישום הם ארציים.

השנה, נרשמים לגני הילדים בתאריכים 12.02.2023 - 23.01.2023

למערכת הרישום והשיבוץ לחץ כאן.

בהתאם לחוק חינוך חינם מגיל 3, החל  משנת הלימודים תשע"ג לא נגבה שכר לימוד מילדי גן חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה,
הוראות החוק אינן כוללות עלויות ביטוח, הזנה, תל"ן (תכנית למודים נוספת) שיגבו כבשנים הקודמות .

הרישום לגני הילדים  נעשה באמצעות מערכת הרישום.
המערכת פתוחה לביצוע הרישום בתקופת הרישום בלבד.
ילדים שהוריהם לא ירשמו אותם במועד, ישובצו על בסיס מקום פנוי, והודעת השיבוץ שלהם עלולה להתעכב.

הקישור לרישום: מערכת הרישום.

לביצוע הרישום נא הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:

  •  מספר זהות ההורה
  •  מספר זהות הילד/ילדה
  •  תאריך הלידה של הילד/ילדה

יש לשלוח פנייה לכתובת דוא"ל meiraval@brener.org.il.

לפנייה יש לצרף:

  • צילום תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח עדכני עם פרטי הילד/ילדה וכתובת המגורים בפועל.
  • חוזה דירה או ארנונה מעודכנת על שם ההורים.

עקב עומס הפניות בתקופת הרישום, הפנייה תטופל בתוך מספר ימי פעילות.
לאחר מכן יתאפשר הרישום באתר האינטרנט על פי כתובתכם המעודכנת במערכת הרישום.

הורים שאין להם גישה לאינטרנט, תושבים חדשים, או תושבים שאין ברשותם מסמכי כתובת על שמם - יפנו למדור גני ילדים בטל. 08-9399975 או בדוא"ל meiraval@brener.org.i .

יש לפנות בצירוף המסמכים הנדרשים בטופס בקשה לרישום לגן.

לא ניתן לבחור גן.

בתהליך הרישום תתבקשו לבחור 2 חברים לשיבוץ בגן עמם, צוות מחלקת החינוך יעשה את מירב המאמצים להיענות.

לתושבי המושבים במועצה:
הרישום לצהרונים יתבצע לאחר פרסום השיבוץ לגנים ויתבצע ישירות מול 'אופק', החברה שמפעילה את צהרוני המועצה בכתובת 
https://ofek4kids.co.il

לתושבי גבעת ברנר:
הרישום לצהרונים יתבצע במסגרת תהליך הרישום לגן. בעת ביצוע הרישום יש לסמן כי ברצונכם להשתתף בצהרון הגן.

במהלך הרישום תיפתח לכם האפשרות לסמן הסכמה והתחייבות להשתתפות בתוכנית הלימודים הנוספת בגן.
 התשלום הוא שנתי ונגבה בשני תשלומים, במהלך שנת הלימודים בחודשים אוקטובר ויוני.

במהלך חודש ספטמבר תצא איגרת להורים ובה פירוט התשלומים.

בגמר תהליך הרישום יתקבל מסרון ובו מספר הרשמה והאישור הבא: "הרשמתך נקלטה בהצלחה! להתראות בשנה הבאה".
אם לא התקבל מסרון זה ואו הודעת דוא"ל עם מסר דומה,  אנא פנו למחלקת החינוך/ למדור גנים כדי לוודא שהרישום נקלט.

 

תוכלו לצפות בשיבוץ ילדכם במערכת הרישום במהלך חודש יוני 2023.

ניתן להגיש ערר על השיבוץ בגן  עד שבוע ימים מרגע קבלת השיבוץ, באמצעות אתר הרישום.                                                                             

יש לנמק את בקשת הערעור ולצרף אסמכתאות (חוות דעת רפואית או פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב).

יש לכתוב פרטים מלאים של הילד/ילדה, כולל מספר תעודת הזהות על כל המסמכים המצורפים

 

החלטת ועדת הערר תפורסם בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

הורים המתעתדים לגור ביישובי המועצה, כולל חוזרים מחו"ל, המבקשים לבצע רישום לשנת הלימודים הבאה לאחר תקופת הרישום - ישלחו פנייה לכתובת דוא"ל meiraval@brener.org.il.

לפנייה יש לצרף:

  • צילום תעודות זהות של שני ההורים עם ספח עדכני הכולל את פרטי הילד/ילדה וכתובת המגורים בפועל.
  • חוזה דירה או ארנונה מעודכנת על שם ההורים.

                                                                                                                

ביטול רישום נדרש עקב מעבר לעיר או ארץ אחרת, או מעבר למסגרת חינוכית פרטית.
ללא הסדרת ביטול הרישום, לא ניתן לבצע רישום בעיר אחרת והדבר עלול לגרור חיובים בגין תשלומי חינוך שלא לצורך,

ניתן לשלוח בקשה לביטול רישום למדור גני ילדים באמצעות טופס ביטול רישום חתום על ידי שני ההורים, בצירוף המסמכים הנדרשים על פי הפירוט בטופס.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך מומלץ לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, 

 

הורים לילדים.ות עם קשיים בריאותיים חריגים המחייבים התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים תשפ"ד ונדרשת הנגשה פיזית / שמיעתית / ראייתית - יציינו בעת הרישום באינטרנט כי דרושה הנגשה.

באחריות ההורה לפנות עם כל האישורים הרלוונטיים למח' חינוך בטל. 08-9399968 או בדוא"ל meiraval@brener.org.il.