משה מזרחי
פקח המועצה
 

במסגרת שיפור השירות לתושב,  ניתן ליצור קשר עם פקח המועצה משה מזרחי בשעות העבודה בנושאי איכות הסביבה, השלכת פסולת ברשות הרבים, הוצאת גזם וגרוטאות וכלבים משוטטים.
 

תעודת הפקח: