תכנית המתאר הכוללנית לשטחים החקלאים והפתוחים במועצה ממשיכה להתקדם במלוא הקצב!

לצד פגישות רבות עם גופי מקצוע ומשרדי ממשלה רלוונטיים, ביום רביעי ב- 15.12.21 התקיימה סדנת שיתוף הציבור השנייה – גיבוש חלופות תכנון, בהשתתפות דורון שידלוב ראש המועצה, אדר' מירי ישראל מהנדסת המועצה ונציגים מכל הישובים, אשר השתתפו גם בסדנא הראשונה (למצב הקיים), כקבוצת מיקוד.

בסדנה אדר' חגי דביר הציג את הממצאים של הסדנה הראשונה למצב הקיים (חוזקות – חולשות – איומים – הזדמנויות) והמשתתפים דנו בחלופות שונות למיקום וסוגי המבנים החקלאים הרצויים, בפיתוח רעיוני של מרחב גבעות מרר ובחלופות אקולוגיות למרחב שתהוונה את הבסיס לגיבוש התכנית עצמה.

מצגת סדנה 2 בתכנית מתאר שטחים פתוחים וחקלאים ברנר 15.12.21 

סיכום הסדנה