מיקום:  דרומית לעיר רחובות

טלפון: 08-9456092

פקס: 08-9493654

מיקוד: 76910

מידע כללי

כפר גבתון שוכן בגבולה הצפוני של המועצה האזורית ברנר. הכפר אינו משתייך לתנועה כלשהי.

הכפר נוסד בשנת 1933 במסגרת "התיישבות האלף" (תוכנית שבה הוצע ליישב 1,000 משפחות עובדים באיזור מטעים, תוך השתתפות הפועלים המתיישבים במימון עצמי. בפועל יושבו פחות מ-500 משפחות עקב המשבר הכלכלי).

מקור השם גבתון הוא בספר יהושע. גבתון הייתה עיר בנחלת שבט דן (יהושע י"ט, מ"ד).

מספר התושבים: כ-300 נפש. 

תושבי הכפר מתפרנסים בעיקר מעבודות מחוץ ליישוב.

לאחרונה אושרה תכנית פיתוח ובניה שתביא להגדלת האוכלוסיה עד ל-900 נפש.