איילת טייטלבוים
מנהלת מחלקת חינוך

על התפיסה החינוכית  - חינוך תוצרת ברנר

מחלקת החינוך פועלת לקידום מערכת חינוך מיטבית בדגש 'חינוך תוצרת ברנר'.

אנו מאמינים בצוותי המנהיגות החינוכית של מערכת החינוך הכוללים את מנהלי בתי הספר, מובילות הגנים וצוותי הניהול כמובילי חינוך תוצרת ברנר. 

מובילים תכנית פדגוגית חדשנית, בדגש על שינוי דרכי הוראה - למידה, לרבות טכנולוגיות חדשניות, חינוך בגישה המייקרית והקניית מיומנויות המאה ה-21.

אנו פועלים ליצירת חינוך השלם – משמע בניית רצף חינוכי רב גילאי ועיבוי נושאים לשיתופי פעולה בין החינוך הפורמלי למשלים.

ערכים ועקרונות מנחים

מערכת החינוך במועצת ברנר פועלת על בסיס ערכים ומונחית על ידי העקרונות הבאים:

 • מצוינות
  בניית מרחבי הצלחה והגשמה לקידום ההישגים והלמידה של תלמידי המועצה הרחבת המענים הרגשיים, הלימודיים, החברתיים והערכיים במוסדות החינוך.
  מתן הזדמנות לתלמידים למיצוי כישוריהם ולזמן להם אפשרויות להצלחה וביטוי אישי.
 • פדגוגיה 
  יצירת שפה פדגוגית יישומית משותפת לכלל השותפים לקידום הרצף החינוכי בין החינוך במוסדות החינוך לחינוך המשלים.
 • קהילתיות
  וועדת חינוך, פורום יו"רים בתי ספר - הורים וחברי קהילה המובילים פעילויות חינוכיות-חברתיות באמצעות דיאלוג ושותפות, להבניית והעלאת הלכידות החברתית-יישובית ומועצתית.
 • יזמות
  יצירת יוזמות חינוכיות, חברתית וקהילתית עדכניות וחדשניות בתחום החברתי והקהילתי.
 • זהות
  חינוך להכרת הסביבה, קיימות וטבע, הזהות היהודית והישראלית, אהבת הארץ והמכבדת​ את זהות זולתו.

2,736 תלמידים במוסדות החינוך של המועצה:

 
גנים
יסודי א-ח
תיכון –ט-י"ב (אזורי)
מספר מוסדות
18
2
1
מספר תלמידים
440
בית אור -  704 תלמידים
בראשית -  416 תלמידים
548 תלמידי ברנר
310 תלמיד גדרות
293 תלמידי גן רווה
35 תלמידים מאזורים אחרים
סה"כ
440
1,120 תלמידים
1,176 תלמידים