השירות הפסיכולוגי -חינוכי מהווה גוף מקצועי ייעוצי-טיפולי, בתוך מערך השירותים הקהילתיים המופעלים ע"י המועצה, בזיקה מקצועית למשרד החינוך.

גבריאלה שומיאשקין
מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

מען למכתבים:

שירות פסיכולוגי חינוכי

מועצה אזורית ברנר

דואר גבעת ברנר 6094800

צוות השרות הפסיכולגי:

גבריאלה שומיאשקין – מנהלת המחלקה 

שירלי לוי – מזכירת מחלקה

מעיין זק-ימין - פסיכולוגית

לאורה צובל-פסיכולוגית 

דרך מסגרת חינוכית, באמצעות צוות בית הספר או הגננת, או ישירות למשרד השירות הפסיכולוגי חינוכי.

יעדי השירות הפסיכולוגי

· לסייע להתפתחות ולהסתגלות התקינה של תלמידים במסגרות החינוך ולסייע למסגרות אלו ליצור את התנאים הפסיכולוגיים המתאימים לכך.

· להיות מעורב בקביעת מדיניות חינוכית בקהילה, בפיתוח מסגרות וגישות לימודיות ותהליכי הוראה ויצירת אקלים חברתי בו יכולה להתפתח למידה.

· לפעול למען מניעת התפתחות חריגה ולקדם את בריאות הנפש.

· לסייע למערכת החינוך לממש את יכולת הלמידה של כל תלמיד תוך שימת דגש על התפתחותו הרגשית, התפקוד החברתי שלו והסתגלותו לחברה ולערכיה.

אוכלוסיית היעד

· תלמידי מערכת החינוך במועצה (בחינוך רגיל מגיל 15- 3, ובחינוך המיוחד מגיל 21 - 3), משפחותיהם, מוסדות החינוך והקהילה.
מירב המשאבים של השפ"ח מופנים לילדי גן ט.ט. חובה, ט.חובה וחובה, לכתות א' – ח' ולילדי החינוך המיוחד בכל הגילאים.

השירותים הניתנים בשפ"ח

התערבות ברמת הפרט

אתור והערכה פסיכולוגיים של תלמידים, מתן המלצות יישומיות, הדרכת הצוות החינוכי ו/או ההורים ומעקב. השפ"ח יעסוק בסוגיות התפתחותיות נורמטיביות, כגון מידת הבשלות לכתה א', קשיי למידה והסתגלות לכללי המסגרת החינוכית וכן קשיים רגשיים, חברתיים והתנהגותיים.

ההערכות נערכות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולתלמידים בכל הגילים שזקוקים למסגרות של חינוך מיוחד.

יצוין כי מובטחת סודיות על תיק הילד. חל איסור מוחלט, לפי חוק הפסיכולוגיים, על הוצאת חומר פסיכולוגי מש.פ.ח. ללא הסכמת הורים.

התערבות ברמת המערכת

אבחון מערכתי לצורך יעוץ ארגוני-חינוכי למנהלים ולסגל ההוראה, ייעוץ לגננות ומורות ופיקוח.

כמו כן עוסק השפ"ח בסיוע לפיתוח ויישום תוכניות מניעה המקדמות את בריאות הנפש ומתן סדנאות והרצאות במגוון נושאים (מניעת אלימות, מניעת התאבדות, התמודדות עם קשיים חברתיים, שינויים ומעברים, מצבי לחץ, לקויות למידה ועוד).

התערבות טיפולית במצבי אסון, משבר וחרום

התערבות ברמת הפרט והמערכת (משפחתית, חינוכית וקהילתית) במתן סיוע נפשי ראשוני וחיזוק כשורי ההתמודדות.

הכנת הצוותים החינוכיים לתפקוד במצבי לחץ וחרום.

למי לפנות בשעת חירום?

למשרד השרות הפסיכולוגי ו/או למוסדות החינוך.