רשימת חברי המליאה לפי ישובים:

נציג  ישוב

שם ומשפחה

גבעת ברנר

אייל בן ארויה

גבעת ברנר

אבי  רוקח

גבעת ברנר

אורי קידר

גבעת ברנר

וסרמן  ריטה

גבעת ברנר

עילם בן דרור

קדרון

יובל נווה

קדרון

עמוס ציון

קדרון

כרמית מורן

בית אלעזרי

אבי לזינגר

בית אלעזרי

אריאל זילברברג

בית אלעזרי

שרה אברהם

בניה

גיא לוי

בניה

שי עופר

שילר

אילן אוקו

תל נוף

אפרת דלימי פרקש

גבתון

שלמה וייץ