בעלי תפקידים:

פרטי יצירת קשר

איילת טייטלבוים
מנהלת מחלקת חינוך

שרון בר חמא
מזכירה

מירב פליישמן-אללוף
מנהלת מדור החינוך הקדם יסודי

גלית מלכא -מרום
מנהלת מדור חינוך מיוחד ופרט

נעמה אהרון-יונה
קב"סית

אלינור חזי
מנהלת רשת הספריות

שרית מאור
רכזת תוכניות חינוכיות

גבריאלה שומיאשקין
מנהלת השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)