בית הספר מנגן

שני דיגה
מנהלת המרכז למוסיקה

במועצה אזורית ברנר פועל כבר שנים רבות פרויקט בית ספר מנגן בבתי הספר היסודיים.

מנהלות בתי הספר, מטפחות ומפתחות  את מקצועות המוסיקה המהווים חלק חשוב ביצירת אווירה של הקשבה, פתיחות, סובלנות, לכידות חברתית ומהווה גורם משפיע בחינוך למצוינות.

מטרות הפרויקט היא בראש ובראשונה להעשיר את עולמו הרוחני של הילד ודרך המוסיקה לתרום לפיתוח כישוריו האישיים, החברתיים והמוסיקליים להעשיר את תרבות הפנאי שלו דרך הנגינה הקבוצתית והתזמורתית. התוכנית מאפשרת מתן הזדמנות שווה לכל תלמיד על ידי חשיפה של כל הילדים לנגינה בכלים תזמורתיים. בנוסף מסייע הפרויקט לפיתוח תשתית מוזיקלית רחבה בבתי הספר וחתירה למצוינות, תורם לגאווה ותחושת שייכות ומהווה עתודה למגמת המוסיקה של בית הספר התיכון ברנר.

 

מתכונת הלימודים

  • בשעה שבועית קבועה במערכת, יקבלו הילדים שעור נגינה בקבוצות קטנות.
  • כלי הנגינה שנבחרו, לאחר מחשבה, הם: חליל צד, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, טרומבון וכלי הקשה.
  • השעורים יינתנו על ידי צוות מורים מקצועי מטעם ובפיקוח בית הספר למוסיקה ברנר.
  • בהמשך השנה, יתקבצו התלמידים לתזמורת כיתתית, שתהווה את המסגרת המשלימה ללימודי הנגינה הקבוצתיים. לתלמידים ממשיכים תינתן אפשרות להשתתף בתזמורת העתודה וגם בתזמורת הייצוגית ברנר.