בעלי תפקידים:

טבלת אנשי קשר - חינוך
שם תפקיד טלפון נייד מייל
איילת טייטלבוים מנהלת מחלקת חינוך 08-9399977 tayelet@brener.org.il
מירב פליישמן-אללוף מנהלת מדור גיל הרך 08-9399975 meiraval@brener.org.il
גלית מלכא -מרום קב"סית 08-9399972 galit@brener.org.il
שרית מאור אחראית פרוייקטים בחינוך ואדמ' 08-9399979 sarits@brener.org.il
שרון בר חמא מזכירה 08-9399968 sharon@brener.org.il
 

 מערכת החינוך במועצה כוללת:

 • 14 גני ילדים בניהול מועצה – 314 ילדים (לא כולל גני שילר וגני תל נוף) .
 • 2 גני חינוך מיוחד - גן תקשורת בגבעת ברנר וגן התפתחותי בקדרון.
 •  12  צהרונים (10 צהרוני גן ו 2 צהרוני בית ספר)
 •  2 בתי ספר יסודיים – בית אור (737 תלמידים), בראשית (420 תלמידים)
 • 1 תיכון אזורי – 1134 תלמידים, 
 • מתוכם: 522 תלמידי מועצת ברנר, 293 תלמידי מועצת גדרות, 285, תלמידי מועצת גן רווה, 33 תלמידים מאיזורים סמוכים.

2605 תלמידים במוסדות החינוך של המועצה

בבתי הספר היסודיים פועלות מספר תוכניות ייחודיות כגון: תוכנית מצוינות ובית ספר מנגן.

הרחבות המושבים והקיבוצים החזירו בנים לישובים והביאו תושבים חדשים למועצה וכיום מונה המועצה כ-7850   תושבים .

מועצה אזורית ברנר  בולטת בזכות רמת החינוך הגבוהה, שירותי הקהילה המפותחים, ההיצע המרשים בתחומי  חיי התרבות והפנאי והדאגה לתושב לאורך כל שדרת חייו – מגיל הגן, דרך ימי בחרותו ועד הגיעו לשיבה .
אנו מפתחים תוכניות שונות בתחומי הפנאי והקהילה , במועצה מדור ספורט פעיל בדגש על ליגת כדורסל מובילה, בית ספר למוזיקה המוביל את הנושא מהגיל הרך ועד לאוכלוסיית הנוער הבוגרת, מרכז מחול מקצועי ואיכותי ופעילות נוער תוססת המקיפה אחוזים גדולים מכלל אוכלוסיית הילדים במועצה.

 מערך חוגים רחב שמשרת למעלה מ 1,700 משתתפים.

 • תוכנית קיץ מחלקתית בהשתתפות של למעלה מ 1,500 תושבים (תוכנית לנוער, שלישי בכיף, קייטנות מועצה, מחנה כדורסל ועוד)
 • הפקה של כ 90 אירועים שונים בתחומי הספורט, מוזיקה, תרבות ומחול עם מעל 5,000 (!) משתתפים.

חזון מח' חינוך: קידום מערכת חינוך מיטבית בדגש חינוך תוצרת ברנר, הקמה וביסוס צוות מנהיגות חינוכית הכולל את מנהלי בתי ספר, מובילת הגנים וצוותי הניהול כמובילי חינוך תוצרת ברנר. הובלת תכנית פדגוגית חדשנית, בדגש על שינוי דרכי הוראה - למידה, לרבות טכנולוגיות חדשניות ומיומנויות המאה ה-21, בניית רצף חינוכי רב גילאי, עיבוי נושאים לשיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי למשלים, קידום שיתוף פעולה בין מועצת ברנר לגדרות ולגן רווה ליצירת סביבת עבודה איכותית ומיטבית לתיכון ברנר.

קיום קשר עם אגפי המשרד בנושאי פיתוח ובינוי, המשך הובלת תהליך ארגוני לביסוס ממשקי שיתוף ועבודה - בתוך המועצה, המשך קיום דיאלוג משמעותי ותקשורת מיטבית בין המחלקה לוועדות חינוך יישוביות, תוך מתן מענה לצרכי הישובים, קידום הערכות מערך החינוך לשעת חירום והרחבת מאגר המתנדבים של עמותות ידיד לחינוך ו"זהב בגן".

קב"סית : החלת חוק חינוך חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד, תוך שימת דגש על מתן מענה משמעותי ודיפרנציאלי לכל תלמיד בסכנת נשירה גלויה או סמויה, או בעל צרכים מיוחדים, שותפות בגיבוש תכנית החינוך הרשותית ושותפות בקידום תפיסה הוליסטית המקדמת את הרצף החינוכי בין כלל מערכות החינוך.

מדור גני ילדים: הערכות לפתיחה מיטבית של שנה"ל, קיום אקלים חינוכי וניהול מיטבי של כ"א בגנים, טיפול במרחבי הגנים לסביבה איכותית וחדשנית.

פרויקטים: הפעלת תכנית ניצנים בצהרוני בית הספר ובחופשות, תכנית בית ספר של החופש בגדול, הפעלת כיתת גמלאים בתיכון ברנר, קיום תכניות ופרויקטים מיוחדים.

מזכירות: מתן מענה מיטבי לצורכי בתי הספר והגנים, ניהול רכש בהתאם לנהלי המועצה, הנגשה אקוסטית בבתי הספר, הכנת פרוטוקולים לוועדות השמה, ועדת חינוך, קולות קוראים.

תפקידי מחלקת חינוך ותחומי אחריותה:

המחלקה לחינוך והעומדת בראשה אחראית ליישום מדיניות הנהלת המועצה בתחום החינוך, מסייעת בעיצובה ואחראית על ההפעלה השוטפת של מוסדות החינוך: גני הילדים, צהרונים, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים, ביה"ס האזורי ומערך התמיכה ההיקפי של מערכת זו.

להלן הנושאים העיקריים הנגזרים מאחריות זו:

 1.  בניה והטמעה של תכנית רשותית, הצבת יעדים למערכת החינוך: גנים, בתי ספר יסודיים ומקיף תיכון ברנר תוך גיבוש החזון "חינוך תוצרת ברנר" ומדיניות בתחום החינוך בהלימה למדיניות משרד החינוך.
 2. ליווי, הובלה וקיום צוותי מנהיגות חינוכית במועצה ושותפות הכוללת את מנהלי מוסדות החינוך, בתי ספר וגנים ויישום תהליכים חינוכיים ויוזמות במוסדות החינוך
 3. מעקב אחר תקציבי מוסדות החינוך והניהול העצמי בבתי הספר, קביעת חלוקת התקציב בין מוסדות החינוך על פי צרכים ובחינה שוטפת של סדרי עדיפויות.
 4.  אחריות על המערך המנהלי: הסעות, שמירה, מזכירות, שרתים וסייעות, ועבודה מול מחלקות שונות בישוב כגון: מהנדס העיר, תחזוקה, תברואה ועוד.
 5.  קיום קשרי עבודה תקינים מול מערכות חיצוניות ופיתוחם, גורמים ברמת המחוז, גורמי פיקוח במשרד החינוך, עמיתים לתפקיד, מוסדות להשכלה גבוהה, ארגוני התנדבות ועוד.
 6.  הפעלת שירותי תמיכה: שירות פסיכולוגי, מרכז למידה, ביקור סדיר ופרויקטים במסגרת הרווחה החינוכית.
 7.  השתתפות פעילה בצוותי חשיבה מחוץ ליישוב בנושאים של מדיניות חינוכית, נוער, תרבות, פנאי, וכד'.
 8.  קיום מעקב ובקרה אחר יישום המדיניות והתכניות החינוכיות במוסדות החינוך, ליווי והובלה של מנהלי מוסדות החינוך והגנים.