מחלקת החינוך רואה חשיבות רבה בחיבור מערכת החינוך לשטחים פתוחים שברחבי המועצה באמצעות היכרות ישירה עם הסביבה הקרובה. זאת,על מנת להקנות ידע וחיבור לנוף ולמורשת, לגבש ולהעצים את הזהות המקומית ולחזק את תחושת השייכת הקהילתית, המעורבות והאחריות הסביבתית.
חיבור זה מסייע לשמור על השטח ועל ערכי הטבע והנוף שבו ולהפוך אותם לשגרירי שמירת האתרים באזור מגוריהם ולמען הדורות הבאים.

תוכניות חינוכיות הפועלות במוסדות החינוך:

  • אימוץ אתר גבעות מרר לכיתות ז' בליווי תוכנית פדגוגית של רשות הטבע והגנים
  • פעילות ארכיאולוגית לכיתות ח' בחירבת חברא - בשיתוף ארכיאולוגים מרשות העתיקות
  • צעדת שבילי ברנר
  • חקר שלולית החורף
  • פעילות בנושא מים בנחלים – נחל גמליאל ונחל עקרון