המעבר מהגן לכיתה א' הינו מעבר ראשון של הילד במערכת החינוכית, ולכן ישנה חשיבות מרבית בהצלחתו.

במעבר ממסגרת הגן למסגרת ביה"ס מתרחש תהליך של שינוי עבור הילד מבחינה פיזית, קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. ככל שהילד יהיה מוכן יותר למעבר והמעבר יתבצע באופן מיטבי, כך יגדל הסיכוי שיוכל לחוות הצלחה במעברים הבאים בחייו.

מכאן ששיתוף הפעולה בין הגורמים השונים (הורים, מורים, גננות, מועצה) הרואים את טובת הילד וצרכיו, תתרום להסתגלות מיטיבה של הילד ולמוכנותו למעבר מהגן לכיתה א'.

במסגרת התוכנית יתקיימו:

  • ​מפגשי הורים בבתי הספר אשר יעסקו במוכנות ובבשלות לכיתה א' וכן הצגת "האני מאמין" של בית הספר.
  • ​מפגשי ילדי גן-א': במסגרת המפגשים יבקרו תלמידי כיתות א' בגני הילדים ויחזרו ל"חווית הגן". יערכו משחקי היכרות ופעילות משותפת בין ילדי הגן לילדי כיתות א' בפינות הגן ובחצר. בהמשך, יתקיים ביקור של ילדי הגן בבתי הספר בו ישתלבו בחוויית הלמידה עם ילדי כיתות א' המארחות.
  •