שלום כיתה א' - מה כדאי לדעת לפני הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד

תאריכי הרישום הם ארציים

השנה מועד הרישום הינו בתאריכים 23/1/23 עד 12/2/23  .

הרישום מתבצע במערכת הרישום. 

 

 

נכנסים למערכת הרישום החל מה 23/1/23

הקלידו בשדות המתאימים מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד.ה, אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום בכל שדות הנדרשים, כולל טלפונים וכתובות דוא"ל עדכניים.

 

בסיום הרישום תתקבלנה הודעות sms ו/או בדוא"ל המאשרות כי תהליך הרישום הושלם בהצלחה.

  • אישור ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים.
  • שינוי כתובת בת.ז. - צילום ש/ל  2 תעודות זהות של שני ההורים עם ספח עדכני.
  • חוזה שכירות/חוזה רכישת דירה.

את המסמכים יש לשלוח לכתובת  דוא"ל - meiraval@brener.org.il

השיבוץ לבתי הספר הוא על פי איזור המגורים - על פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות ועל פי מיפוי הישובים והגנים המשוייכים לבתי הספר:

  • בי"ס בית אור בקדרון – היישובים קדרון, בניה, גבעת ברנר
  • בי"ס בראשית בבית אלעזרי – היישובים בית אלעזרי, קבוצת שילר, גבתון , תל נוף

באחריות ההורים להגיש בקשת רישום לכיתה א' באינטרנט במועדי הרישום כדי להבטיח את המקום.

במידה והמלצת השירות הפסיכולוגי היא על הישארות של הילד.ה שנה נוספת בגן, באחריות ההורים להודיע על ביטול הרישום לבית הספר.

 את ההודעה יש להעביר למחלקת מדור קדם יסודי בכתובת meiraval@brener.org.il או בטלפון 08-9399975  - זאת על מנת לאפשר רישום בגן.

הרישום לצהרונים בגנים ובבתי הספר במושבים של המועצה נעשה באתר חברת אופק www.ofek4kids.co.il

טל' 08-6603099

 

הורים לילדים.ות עם קשיים בריאותיים חריגים המחייבים התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים תשפ"ד ונדרשת הנגשה פיזית / שמיעתית / ראייתית - יציינו בעת הרישום באינטרנט כי דרושה הנגשה.

באחריות ההורה לפנות עם כל האישורים הרלוונטיים למח' חינוך בטל. 08-9399968 או בדוא"ל meiraval@brener.org.il.

זכאות לסייעת רפואית עבור ילדים עם אלרגיה מסכנת חיים למזון, נקבעת על ידי ועדת הבריאות במשרד החינוך.

לצורך קבלת זכאות, יש להגיש מסמכים למדור חינוך מיוחד ופרט בדוא"ל galit@brener.org.il, טל. 08-9399972 (שלוחה 143)

הורים גרושים/פרודים שאינם מתגוררים באותה כתובת - ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך 8-3.2 - על ההורה הרושמ.ת להביא אישור בכתב מההורה השני על הסכמתו.ה, או להביא פסק דין של בית משפט המאפשר רישום בחתימת הורה אחד בלבד.

באשר לתושבים חדשים המגיעים למועצה אזורית ברנר,קיימות שתי אפשרויות:

  1.  הגעת שני ההורים לרישום עם צילום של שתי תעודות זהות, חוזה דירה ואישור ביטול רישום מהרשות הקודמת.
  2. הגעת הורה אחד בצירוף ייפוי כוח או תצהיר חתום על ידי עו"ד או בית משפט על משמורת הילד + הסכם גירושין.
     

במידת הצורך, ככל שיש שאלות / הבהרות בנושא, ניתן להתקשר לאגף החינוך - 08-9399968.

ניתן לבצע רישום רק עם הצגת חוזה דירה/שכירות עדכני לשנת הלימודים הקרובה.

ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת במועצה אזורית ברנר,  לא ניתן לבצע רישום.