המשך החפירות הקהילתיות בתל חברא

בבוקר השתתף מטה המועצה בחפירות וכעת החפירות מתרחבות והקהילה לוקחת בהן חלק פעיל.


בינתיים נמצאו במקום חלקי כדים וחרסים שונים המעלים השערות  לפעילויות מגוונות במקום. רוצים לדעת עוד? בואו!