הרשמה לחפירות הקהילתיות 
שימו לב, החפירות שתוכננו ליום שישי 2/6 -יידחו בשל עומס החום ל-9/6 8:00-12:00