איסוף גזם - בימי האיסוף הרגילים

23-24/4 - יתבצע הסבב השני של פינוי פחים כתומים.

2