בימים אלו אנו מקדמים הכנתה של תכנית מתאר כוללנית לשטחים הפתוחים והחקלאיים ברחבי המועצה האזורית ברנר.

התוכנית היא ראשונה מסוגה ונעשית בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית נחל שורק, משרד החקלאות, משרד הפנים, רשות מקרקעי ישראל ומשרדי ממשלה רלוונטיים נוספים.

הכנת התכנית היא הזדמנות ייחודית ונדירה שלנו לצאת מעיסוקי היום יום ולתכנן כיצד יראה המרחב הפתוח בעשרים השנים הבאות:

 כיצד ניתן לטייב את החקלאות.

 אלו שטחים הם בעלי ערך לשימור, ערך אקולוגי, ערך סביבתי, וערך תרבותי;

אלו אתרי תיירות ומסלולי טיולים ופנאי יפותחו, היכן יעברו שבילי האופנים לטיולים ולשימוש יום יומי.

כמנהגה מועצה אזורית ברנר ממשיכה להיות מובילה בחדשנות. התכנית תתואם לצרכיה שלנו, אך השפעותיה עתידות להיות נרחבות ולהשפיע על מחוז המרכז כולו.

התכנית בנויה כתוכנית מתאר מפורטת, והמשמעות היא שלאחר אישורה של התוכנית, ניתן יהיה להוציא מכוחה היתרי בנייה.

את התכנית מובילה מטעם המועצה אדר' מירי ישראל, מהנדסת המועצה, באמצעות צוות תכנון נרחב שבראשו עומד ראש צוות התכנון, אדר' חגי דביר. 

שלכם,

דורון שידלוב

ראש המועצה