מחלקת החינוך במועצה אזורית ברנר מפעילה בשיתוף עם חברת אופק את צהרוני ניצנים.

תכנית "ניצנים" הינה תכנית ארצית של צהרונים המיועדת לילדי הגנים ולכיתות א'-ג'.
מרגע סיום יום הלימודים ועד לסיום הפעילות הצהרון משמש מרחב ללמידה וליצירת אקלים חינוכי מיטבי הכולל אווירה ביתית, ארוחת צהרים חמה בריאה ומזינה והפעלת חוגי העשרה הכלולים במאגר התכניות החינוכיות של משרד החינוך.
במסגרת תכנית צהרוני ניצנים מתבצעות הכשרות והנחיה פדגוגית לצוותי החינוך. התכנית הינה תכנית חינוכית המעשירה את עולמם של התלמידים ומזמנת להם.ן להכיר עולמות תוכן חדשים ומגוונים, מקדמת כישורים אישיים, רגשיים, חברתיים וקוגניטיביים המותאמים לגיל התלמידים ולזמן הפעילות.

הארוחה בצהרון מזמנת חשיפה לאוכל בריא ועידוד אכילת פירות וקטניות. בכל תקופת הפעילות ספק ההזנה יבוקר ויפוקח ע"י מנהלת ההזנה של המשרד.

ימי הפעילות: הצהרון פועל בחודשים ספטמבר- יוני ימים א‘-ה‘ מסיום הלימודים עד השעה 16:30 ובחופשות חנוכה ופסח בכפוף ללוחות הזמנים שמפורסמים ע"י משרד החינוך.

פרטים ליצירת קשר: 03-6120201 / 08-6603099 אופק משרדי רישום לצהרונים באתר אופק בכתובת: wwww.ofek4kids.co.il