אסנת יצחקי-ירקוני
מנהלת מדור נוער
 

נוער תוצרת ברנר

מדור הנוער מבקש לתת מענה חברתי / חינוכי / ערכי לנערים ונערות במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי מתוך אמונה במערכת חינוך הוליסטית לאורך כל שעות היממה.

אנו מאמינים כי לכל נערה ונער יש את הזכות לרכוש כלים חברתיים ולימודיים לבניית עתיד חיובי ומאפשר צמחיה אישית וחברתית.

אנו מאמינים כי חינוך למנהיגות, התנדבות ולקיחת אחריות קריטי בשלבי ההתבגרות ומאפשר מענה לכלל הנוער לשם השתלבות תקינה ומוצלחת בחברה.

מדור הנוער נותן מענה לכלל בני הנוער בכיתות ז'-יב' ע"י מגוון פעילויות לאורך כל השנה

פעילות ואירועי שיא לנוער

טיולים

הכנה לשירות משמעותי

הדרכות הורים

תנועת נוער

פעילות חברתית ערכית לגילאי תיכון

קבוצות מנהיגות והתנדבות יישוביות ומועצתיות .

שותפים לפעילות מדור הנוער :

רכזי הנוער ביישובים – מרכזים ומתפעלים את כלל פעילות הנוער ביישוב תוך שילוב פעילות מועצתית וארצית.

נאמני הנוער – הורים מתנדבים אשר פועלים לטובת כלל בני הנוער ביישוב , מהווים גורם מקשר בין רכז הנוער ליישוב ומייצגים את הורי הילדים ובני הנוער בתנועה.

תנועת הנוער – "התנועה החדשה" אשר פועלת בכלל היישובים במועצה ומהווה נתבך משמעותי בפעילות הנוער.

מתנדבי שנת השירות "גרעין עודד" – 5 מתנדבי שנת שירות אשר גרים בקיבוץ גבעת ברנר ופועלים למען בני הנוער במועצה ברמה התנועתית, המועצתית והיישובית .