פרטי יצירת קשר

יפית רמות
מנהלת משאבי אנוש

אתי רז
רכזת משאבי אנוש

תיאור כללי

מחלקת משאבי אנוש אחראית לטיפול בצרכי המשאב האנושי בארגון.

מטרות

המחלקה עוסקת בהתוויה וביצוע מדיניות משאבי האנוש במועצה האזורית כנדרש ברשויות מקומיות ובהתאמה לחזון המועצה.

קביעת מדיניות משאבי אנוש שתהווה תשתית לקידום כלל העובדים ובהתאמה למטרות הרשות.

פיתוח וקידום העובדים לעידוד ללמידה ולהתמקצעות, הגברת ועידוד תחושת ההשתייכות וההזדהות של העובדים, מימוש זכויותיהם כעובדי הרשות המקומית, טיפוח תרבות ארגונית המבוססת על אמון, שיתוף, עבודת צוות ותודעת שרות.

פעילות המחלקה כוללת:

  1. גיוס מיון וקליטה של עובדים למועצה לרבות קיום ועדות קבלה לקליטת עובדים וקידום עובדים.
  2. טיפול ברווחת הפרט וניהול תיקים אישים של העובדים.
  3. קידום ועדכון תנאי עבודה ושכר.
  4. מימוש הסכמי שכר, יישום "חוקת העבודה".
  5. טיפול בזכויות הסוציואליות של העובדים. 
  6. ניהול נוכחות עובדים וגיבוש נהלים בתחום כח אדם.
  7. ליווי תהליכי סיום העסקה של עובדים - בשל התפטרות, פיטורין או פרישת עובד לגמלאות. 
  8. הדרכה, השתלמויות ופיתוח ארגוני וניהולי לשמירה ושיפור רמתם המקצועית של העובדים והמנהלים.  
  9. קשר שוטף עם גורמי חוץ רלוונטיים.  

קישורים וטפסים נילווים

טפסים של ביטוח לאומי:

תכנית העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2022

תכנית העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת 2023

נציגי/ות ציבור בוועדות מכרזי כוח אדם

1. לימור שניידר

2. לימור קראוס

3. מיכל קראוס

4. לאה דותן

5. דורית שחם