אלונה קליימן
מנכ"לית המועצה

תפקידים ותחומי אחריות:

תפקיד מנכ"לית המועצה הוא לסייע לראש המועצה במימוש מדיניות המועצה, פיתוח וייזום אסטרטגי של חזון המועצה לטווח הקצר והארוך.

מנכ"לית המועצה אחראית על ניהול שוטף של פעילות המועצה, כולל ניהול שוטף של עובדי המועצה פיתוח משאבי האנוש, ובקרה על עבודת מחלקות המועצה; ניהול ואחריות של כל מכרזי המועצה – שירותים, רכש וכוח אדם; אחריות על ממשקי העבודה מול הוועדים המקומיים; ניהול והובלה של נושא השירות לאזרח והמידע לאזרח - בשגרה ובחירום.

המנכ"לית היא גם הממונה על חוק חופש המידע.