בקשות לביטול קנס מנהלי –

  • בקשות לביטול קנס מנהלי הן בסמכותו של התובע העירוני של המועצה עו"ד אולגה גונן.
  • בקשות לביטול הקנס יש למלא על גבי טופס בקשה לביטול קנס מינהלי 
  • הגשת הטופס היא באמצעות מחלקת איכות סביבה במועצה: בדואר מועצה אזורית ברנר דואר גבעת ברנר מיקוד 60948 או בדוא"ל yael@brener.org.il

 לחצו כאן להורדת טופס בקשה לביטול קנס מינהלי