תמיכות לשנת 2021

עמותת "גבורות" - 481,000 ש"ח

עמותת "הפועל ברנר" - 570,000 ש"ח

 

תמיכות לשנת 2022

עמותת "גבורות" - 496,000 ש"ח

עמותת "הפועל ברנר" - 600,000 ש"ח