הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות המקומית: הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים - וכולם ביחד מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים בעניין.

במועצה האזורית מספר ועדות:

 • ועדת מל"ח – יו"ר דורון שידלוב ראש המועצה
 • ועדת בטחון – יו"ר הועדה עמוס ציון
 • ועדת חינוך – יו"ר הועדה כרמית מורן
 • ועדת הנחות – יו"ר הועדה ריטה וסרמן
 • ועדת ערר בנושא ארנונה – יו"ר הועדה עו"ד חנן בראונשטיין 
 • ועדת בטיחות  – יו"ר הועדה אבי לזינגר
 • ועדה לאיכות הסביבה – יו"ר הועדה אייל בן ארויה
 • ועדת ביקורת – יו"ר הועדה שלמה וייץ
 • ועדת נוער, בוגרים וספורט – יו"ר הועדה כרמית מורן
 • ועדת מכרזים – יו"ר הועדה אבי רוקח
 • ועדת הנהלה + כספים – יו"ר הועדה דורון שידלוב
 • ועדה חקלאית – יו"ר הועדה אייל בן ארויה

יכולתה של המועצה לעבוד באמצעות ועדות היא מגורמי הצלחתה, אף שבדרך כלל המועצה היא הגוף היחיד המוסמך לאשר החלטות. פקודת העיריות וצווי המועצות קובעים במפורש שכל ועדה רשאית להסדיר בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, תוך תשומת לב להחלטות המועצה ולהוראות החוק. (מידע נוסף: אתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי - המדריך לנבחר ברשות המקומית).