הרכב ועדות חברי מליאה - סופי

ועדות חובה

1 – יו"ר הועדה – ראש המועצה
2 – שלמה וייץ
3 – איילון אוקו
4 – עמוס ציון
5 – אבי לזינגר
6 – שי עופרי
7 – עילם בן דרור

* מנכ"ל, גזבר לא חברי ועדה

1 – יו"ר הועדה: אבי רוקח
2 – עמוס ציון
3 – ריטה וסרמן
4 – אריאל זילברג
5 – שרה אברהם
6 – שי עופרי

*מנכ"ל לא חבר ועדה

1 – יו"ר הועדה: שלמה וייץ
2 – יובל נווה
3 – אבי לזינגר
1– יו"ר ריטה
2 – עמוס ציון

* גזבר, יועמ"ש

1 – יו"ר הועדה: עמוס ציון
2 – אבי לזינגר
3 – אורי קידר
4 – גיא לוי

מנהלת גבייה

קב"ט

מנהל תפעול

ועדת מל"ח

ראשי צח"י

רבשים

1 – יו"ר הועדה: אייל בן ארויה
2– יובל נווה
3– עילם בן דור
4 – שי עופרי
5 – גיא לוי

*שטופמן רונן- נציג ציבור

1 – יובל נווה
2 – שלמה ויץ

*מהנדסת 

בשילוב עם ועדת חינוך
בשילוב עם ועדת חינוך

ועדות רשות

1 – יו"ר הועדה – כרמית מורן
2 – אריאל זילברג
3 – אבי לזינגר
4 – אייל בן ארויה
5 – אורי קידר
1 – יו"ר הועדה – כרמית מורן
2 – אריאל זילברג
3 – אבי לזינגר
4 – אייל בן ארויה
5 – אורי קידר
1 – יו"ר הועדה – כרמית מורן
2 – אריאל זילברג
3 – אבי לזינגר
4 – אייל בן ארויה
5 – אורי קידר
1 – יו"ר הועדה – כרמית מורן
2 – אריאל זילברג
3 – אבי לזינגר
4 – אייל בן ארויה
5 – אורי קידר
יו"ר הועדה - אבי לזינגר
1 – אורי קידר

* קב"ט

קצין בטיחות

מנהל תפעול

 

ועדות מקצועיות

נציגי ציבור – חנן כהן ויוסי זמסקי
יו"ר – עו"ד חנן בראונשטיין

 

מנכ"ל
גזבר
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,
מנהלת מחלקת חינוך
מזכיר
גזבר 
יועמ"ש
השקעות גזבר,
עמיהוד דותן,
אהוד בן ש"ך,
אחראית הכנסות

 

גזבר,
מנכ"ל,
מנהל רכש
נציגי הנהלת עובדים (קב"ט מועצה מנהל מש"א)
נציגי עובדים (אחראי תחזוקה וקצין בטיחות)

* %50 -נציגי הנהלה

  %50 -נציגי עובדים

 

גזבר
מנכ"ל 
יועמ"ש
מנכ"ל/ית
גזבר
יועמ"ש
מנכ"ל/ית
מנהל/ת מש"א
מהנדסת מועצה
גזבר/מנהל מחלקת
גביה
יועמ"ש

חבר נוסף –מנהל רישוי עסקים

ראש מועצה, מהנדסת המועצה,
יועץ תנועה uחבר מועצה אבי לזינגר