מצורפות הנחיות לפעולה בזמן תקיפת סייבר במשק בית ובארגון