תושבי ברנר היקרים!

המועצה שלנו, מועצה אזורית ברנר, חיה ונושמת קהילה. קהילה חזקה הפועלת במרץ ובחוזקה, בסביבה איכותית וייחודית תוך שמירה על הצביון הכפרי ,סביבה השואפת למצוינות ומאמינה כערך במחויבות הדדית.

הקו המנחה שלנו הוא פיתוח חיי קהילה ותרבות משותפים שהם המפתח לחוסנה של כלל המועצה. חיי קהילה שתכליתם שייכות, אכפתיות ודאגה לצרכי היישובים, אותם נוביל ביחד תוך שמירה הדוקה על איזון בין צרכי הפרט והכלל, מהגיל הרך ועד לדור המייסדים. 

המועצה שלנו ממוקמת במקום אסטרטגי המחבר בין אזור המרכז לבין אזור הדרום ומכיל בתוכו מרחבים ירוקים, שטחי חקלאות, מרחבי טבע ואתרי מורשת. הצבתי מטרה ליצור פיתוח כלכלי באזורנו המשלב בין צרכי הקדמה והכלכלה לבין החובה לשמור על איכות החיים הסביבה, המרחבים הפתוחים ובד בבד לטפח את הנכסים, אוצרות הטבע והמורשת המיוחדים לנו למעננו תושבי המועצה ולמען כלל תושבי המדינה.

כמי שנולד, גדל והתחנך במועצה שלנו אני מאמין שמהותה של מערכת החינוך וההשקעה בדור הצעיר מהווים מנוף מרכזי להתפתחות הישובים ולקביעת סטנדרטים של איכות חיים גבוהה.

סביב מערכת חינוך איכותית מתפתחת קהילה חזקה וערכית – קהילה המביטה קדימה ומבטיחה את עתידה. אנו נוסיף ונקפיד להקנות לילדינו ערכים של כבוד הדדי, סבלנות וסובלנות וכן נוסיף ונטמיע בהם שאיפה למצוינות לצד חיזוקן של אוכלוסיות התלמידים המתקשות יותר.

פני המועצה שלנו, לעבר העתיד, המועצה צומחת וגדלה, מתאכלסת ומשנה את פניה ואנו בשאיפה להתקדם להתפתח, לטפח ולפתח, לשמש דוגמה ומופת בכל תחומי החיים, להצטיין ולגדל כאן דור חדש ואיכותי, של צעירים בעלי ערכים, אזרחים אכפתיים וטובים למדינה ותושבים מעורבים התורמים לקהילה המקומית ולחברה הישראלית.

שלכם,

דורון שידלוב

ראש המועצה