מירב פליישמן-אללוף
מנהלת מדור החינוך הקדם יסודי
 

מדור החינוך הקדם יסודי קולט את הילדים למסגרות חינוכיות החל מגיל שלוש ועד גיל שש.
במועצה אזורית ברנר פועלים 18 גני ילדים ממלכתיים הפרושים במושבי וקיבוצי המועצה, וביניהם שני גני חינוך מיוחד.

5 גנים בגבעת ברנר, (ארבעה חינוך רגיל ואחד חינוך מיוחד)
2 גנים בישוב בניה
3 גנים בישוב קדרון ( שניים חינוך רגיל ואחד חינוך מיוחד)
4 גנים בבית אלעזרי
2 גנים בגן שלמה (קיבוץ שילר)
2 גנים במחנה תל נוף.

גני הילדים מהווים מסגרות חינוכיות לימודיות, שמטרתן לקדם ולטפח את מערך היכולות הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים והילדות בגיל הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי  נרחב, כל זאת תוך שימת דגש על העמקת הקשר בין הילד.ה ליישוב או לקיבוץ ולמרחבים הכפריים הסובבים אותו.ה.

מדור החינוך הקדם יסודי מייחס חשיבות רבה לצעדים הראשונים של הילדים והילדות בתוך מערכת החינוך הממלכתית, ולפיתוח היכולות הגלומות בכל ילדה וילד כבסיס לצמיחה והתפתחות חינוכית. למטרה זו אנו מפעיליות.ים בגני הילדים תכניות חינוכיות ולימודיות מגוונות, המעשירות את עולמן.ם של הילדים והילדות בתחומים שונים, החל מהתחום הרגשי וכלה בתחום הטכנולוגי.

זאת, לצד אבזור הגנים ומתן מענה פיזי לצרכים שעולים, הקפדה על מתקנים מתקדמים היוצרים אווירה חינוכית מיטבית, המאפשרת למידה בסביבה הולמת.

מועצה אזורית ברנר הינה מועצה ירוקה, וכחלק ממדיניות המועצה גם גני הילדים הם גנים ירוקים אשר קיבלו הכרה כגנים ירוקים ו'ירוקים מתמידים' של איגוד ערים לאיכות הסביבה, הגנים מקדמים ערכים העומדים בהלימה לצו השעה - שמירה על הסביבה, מחזור ושימוש חוזר, זיקה למקום והחיבור לטבע.
כחלק מתפיסה זו הגנים מקפידים לקדם מרחבי למידה ומשחק בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר. 

אנו מזמינות.ים אתכם ההורים להיות שותפים ושותפות לתהליך ההתפתחותי של הילדים והילדות במהלך השנים בגן הילדים: להתבונן, לשאול ולהציע, ולקחת חלק פעיל בהתקדמות ובצמיחה של ילדכם.ן.