מיקום: על כביש 4102 סמוך לישובי גדרות

טלפון: 08-9439419

פקס: 08-9437134

מיקוד:  7920500

מידע כללי

בניה הוא מושב עובדים. בתחילה נקרא המושב בשם "יבנה הדרומית", אך כדי לייחד אותו מיבנה הסמוכה לו הוחלט לשנות את שמו לבניה.
המושב נוסד ע"י יוצאי מזרח אירופה; ניצולי שואה מרומניה, פולין וצ'כיה, אך כיום קיים במושב מיזוג גלויות ומתגוררים בו תושבים בני עדות רבות.

מספר התושבים: מעל 1000 נפשות

שטח המושב: מתפרס על כ-2,850 דונם, שמתוכם 2,500 מעובדים.
פרנסת תושבי המקום נחלקת בין חקלאות קלאסית מקומית (מטעים, רפת, פרדס) ובין עבודות מחוץ למושב.

50% מהתושבים הם תושבי ההרחבה שהושלמה במחצית השנייה של שנות ה-90.