איציק חולדאי
מנהל

 מידע כללי

בית הספר התיכון האזורי המקיף ע"ש י"ח ברנר הוא בית ספר ארבע-שנתי (ט' עד י"ב). בבית הספר לומדים תלמידים מיישובי המועצות האזוריות ברנר, גדרות וגן-רווה, וכן תלמידים מיישובי דרום מועצה אזורית גזר. בית הספר ממוקם ליד חצרו של קיבוץ גבעת-ברנר ולומדים בו בתשפ"ג  – 1134 תלמידים. בית הספר משתייך למִנהל לחינוך התיישבותי ועלה"נ.

כיתה ט' היא שנה של קליטה והסתגלות ללימודים בבית ספר תיכון בכיתות הטרוגניות. כן מוקדשת שנה זו לקליטה חברתית ולהיכרות הדדית בין התלמיד לבין סביבתו.

בשנתונים י' עד י"ב רוב הכיתות הן הטרוגניות, וישנן ארבע כיתות בכל שנתון המיועדות לתת מענה ייחודי לתלמידים על-פי יכולתם:

שלוש כיתות לתלמידים הזקוקים למסגרות קטנות יותר, לדרכי למידה שונות ולעזרה נוספת - האחת היא כיתת מב"ר שלומדים בה כ-25 תלמידים, השנייה היא כיתת "אתגר" שלומדים בה כ–20 תלמידים והשלישית היא כיתת מיקוד למידה שלומדים בה כ–15 תלמידים. נוסף לכך תלמידים אלה זכאים ליותר שעות ולצוות מורים המיומן בהוראה בכיתות אלה.

כיתה נוספת נותנת מענה לתלמידים המצטיינים - כיתת "משיבי הרוח". לומדים בה תלמידים מצטיינים, הן בתחום ההומני, הן בתחום הריאלי, המסוגלים להרחיב את הדעת בתחום ההומניסטי ומעוניינים בכך. נוסף על תכנית הלימודים הכללית תלמידי "משיבי הרוח" לומדים קורס רחב היקף ברמה גבוהה במדעי הרוח (לימודי תרבות). כמו כן מתקיימים סמינרים ייחודיים בנושאי חברה, תרבות וחינוך. שתי מטרות נלוות לחלק הלימודי: כתיבת עבודת גמר ובניית מנהיגות חברתית.

תכנית הלימודים בשנתונים י' עד י"ב מאפשרת לתלמידים לבחור תחומי לימוד על-פי יכולתם ועל-פי נטיותיהם, ובד בבד להשיג לימוד משמעותי, תכליתי וברמה נאותה. מקצועות ההרחבה המגוונים נלמדים ברציפות שלוש שנים ובהיקף שעות משמעותי. בכל מקצוע הרחבה ניתן להיבחן בבחינת בגרות בהיקף רחב (5 יח"ל).

כל התלמידים בביה"ס לומדים אותה תכנית לבגרות, הן מבחינת מקצועות החובה והן בבחירת המקצועות. כל התלמידים לומדים חמישה ימים בשבוע ומשתתפים ב"מחויבות אישית" - נתינה ותרומה לקהילה שלהם בחקלאות, בתעשייה, בהדרכה, בחינוך, בסיוע לנזקקים וכדומה.

בית הספר מעמיד את התכנית החברתית – ערכית בראש מעייניו. הדבר מתבטא בריבוי פעילויות כגון סמינרים בכל השנתונים העוסקים בחברה הישראלית - יהודית, פעולות העשרה ותרבות, ימי עיון, טיולים שנתיים וכן תוכניות כישורי חיים.

בוגרי בית הספר עומדים בהצלחה בבחינות הבגרות, מתגייסים בשיעור גבוה לשנת שירות - שנה של תרומה לחברה הישראלית טרם הגיוס לצה"ל - וחלק גדול מבוגרי בית הספר נמנים על המשרתים שירות משמעותי בצה"ל. בשלושת הפרסומים האחרונים של אכ"א היו תלמידינו בעשירייה המובילה מבין בתי הספר בארץ בשירות משמעותי בצה"ל.