תושב/ת נכבד/ת,

בעקבות שינויי חקיקה, שנכנסו לתוקף ב- 1.1.2014, מחויבת המועצה לפעול ע"פ כללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד). כללים אלה חלים על כלל המועצות האזוריות בישראל, ומשנים את אופן חישוב אגרת הביוב והיטל הביוב

השינוי באגרת הביוב:

עד היום תשלום אגרת הביוב היה קבוע ואחיד לכל נכס (כ-44 ₪ לחודשיים). במצב החדש נדרשת המועצה לחייב את תושביה באגרת ביוב, בהתאם לצריכת המים של כל צרכן. לכל קוב מים נקבע תעריף, שמתבסס על תחשיב שנערך במועצה בסיוע חברה מקצועית בתחום.

בחודש נובמבר, בו תקבלו את חשבון הארנונה עבור החודשים נובמבר- דצמבר 2014, יופיע חיוב אגרת ביוב עפ"י צריכת המים בחודשים יולי- אוגוסט. פער זה של 4 חודשים בין חיוב תקופת הארנונה וחיוב תקופת אגרת הביוב ישמר גם בהמשך.

תלושי הארנונה עבור חודשים יולי- אוגוסט כללו תשלום עבור אגרת ביוב עפ"י שיטת החיוב הקודמת. סכום זה יוחזר במסגרת תלוש הארנונה שיופק בחודש נובמבר.

האם החיוב הוא על כל צריכת המים ?

ברור לכולם, כי לא כל צריכת המים עוברת בסופו של דבר אל מערכות הביוב ולכן לא נכון לחייב באגרת ביוב עבור כל צריכת המים. הדבר נכון בפרט לבתים פרטיים עם גינות, שהמים שלהם לא מגיעים למערכת הביוב.

לפיכך החיוב בגין אגרת הביוב יבוצע בהתאם  לתחשיב "חורף – קיץ" , לפיו כל נכסי המגורים במועצה ייהנו מהקלה בחיוב אגרת הביוב, באופן בו צריכת החורף של כל צרכן (אז הגינות אינן מושקות), תהווה תקרה מקסימאלית לחיוב אגרת הביוב. כך, גם בחודשי הקיץ (אפריל עד נובמבר), בהם צריכת המים גדולה יותר בשל ההשקיה, צרכן לא יחויב יותר מממוצע הצריכות שלו בחודשי החורף (דצמבר עד מרץ). במידה ויצרוך פחות מממוצע הצריכות בחורף – יחויב בהתאם לצריכה. כמו כן, מתוך הנחה שגם בחודשי החורף ישנה כמות מים מועטה שאינה מוזרמת למערכת הביוב, יחויבו הצרכנים רק על 90% מצריכת המים שלהם. במקרה זה, צריכת המים תחויב על פי תעריף אגרת הביוב המשקף את עלות הטיפול בשפכים בפועל (לדוגמא 4.64 ₪ לקוב מים עבור אגרת טיפול בביב הציבורי והאזורי).
צרכן יכול לבקש לעבור לשיטת תחשיב אחרת, כקבוע בתקנות. 

איך המועצה תדע מהי צריכת המים של כל צרכן ?

נתוני צריכות המים שיועברו על ידי אגודות המים, יותאמו לנכסים הרשומים במערכת הגביה של המועצה וכך המועצה תוכל ליצור חיוב מתאים לכל משלם.

תכלס כמה זה הולך לעלות לי...?

לשם ההמחשה להלן דוגמא לחיוב אגרת הביוב בנכסי מגורים בשיטה החדשה ובחודשי הקיץ:

צריכה ממוצעת לחודשיים בחודשי החורף  – 40 מ"ק. צריכה ממוצעת לחיוב בחודשי החורף – 36 מ"ק.

צריכה תקופתית לחודשיים בחודשי הקיץ– 100 מ"ק. צריכה מקסימלית לחיוב תקופתי בקיץ– 40 מ"ק.

תעריף חיוב – 4.64 ₪ לקוב מים.

סה"כ לחיוב חודשי חורף: 167.04₪ = 4.64 X 36

סה"כ לחיוב בחודשי קיץ: 185.6₪ = 4.64 X 40.  

הערה: בגבתון תעריפי אגרת הביוב שונים במקצת משאר הישובים.

השינוי בהיטל הביוב:

(מתייחס לנכסים ויח' דיור חדשים בלבד, מי ששילם היטל בעבר לא ישלם שוב).

ע"פ הכללים החדשים, ההיטל יחושב בהתאם לשטח קרקע והשטח המבונה.  

לסיום, אנו מודעים לכך כי מדובר בשינוי  בתשלומים החודשיים, אך שינוי זה כאמור נכפה עלינו מכוח חוק והוחל על כלל המועצות בישראל. במצב דברים זה, ומתוך הבנה של משמעות השינוי – אני מבטיח לכם כי עשינו כל מה שניתן כדי להקטין את התחשיב ולהביא לאגרה הנמוכה ביותר שניתן לגבות במועצה כמו שלנו.  

לחצו לפרטים - ספר תעריפי המים והביוב תעריפים לצרכני מים וביוב

לחצו לפרטים - מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים.

 שלכם,

דורון שידלוב,

ראש המועצה

תקנות וטפסים: